สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,373  หน้าแรก     การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน  
     รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านตะแบงใหม่สามัคคี ม.๘ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโคกล่าม ม.๗ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านฝาผนัง ม.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านฝาผนัง ม.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านบุไท ม.๕ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่า่ง ม.๔ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก ม.๓ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านเย้ยตะแบง ม.๒ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านวังม่วง ม.๑ เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒เปิดอ่าน
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลทุ่งสว่างเปิดอ่าน
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านตะแบงใหม่สามัคคี ม.๘เปิดอ่าน
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโคกล่าม ม.๗เปิดอ่าน
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านฝาผนัง ม.๖เปิดอ่าน
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านบุไท ม.๕เปิดอ่าน
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านบุไท ม.๕เปิดอ่าน
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่าง ม.๔เปิดอ่าน
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก ม.3เปิดอ่าน
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านเย้ยตะแบง ม.2เปิดอ่าน
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านวังม่วง ม.1เปิดอ่าน
สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.