สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,341  หน้าแรก     งานสาธารณสุขและสิ้งแวดล้อม 
งานสาธารณสุขและสิ้งแวดล้อม
งานสาธารณสุขและสิ้งแวดล้อม  
     ประกาศพื้นที่เหตุรำคาญ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓เปิดอ่าน
     คู่มือ พรบ.สาธารณสุข 2535 สำหรับประชาชนเปิดอ่าน
     แผนบริหารจัดการโรคไข้เลือดออกเปิดอ่าน
     แผนจัดการขยะปี 2563เปิดอ่าน
     เพลง ๓ อาร์สาเปิดอ่าน
     การจัดการขยัมูลฝอยในครัวเรือนเปิดอ่าน
     การจัดทำถังขยะอินทรีย์เปิดอ่าน
     ก่อนโทร 1669เปิดอ่าน
     อสม.กับบทบาททูตไอโอดินเปิดอ่าน
     กินได้ ตาดี มีแรงเดินเปิดอ่าน
     ลดหมาน มัน เค็มเปิดอ่าน
     ชุมชนสิ่งแวดล้อมเกลื่อไอโอดินเปิดอ่าน
     แผนบริหารจัดการขยะ2562เปิดอ่าน
     แผนบริหารจัดการขยะ2561เปิดอ่าน
     แผนบริหารจัดการขยะ 2560เปิดอ่าน
     การจัดการขยะ 3Rsเปิดอ่าน
     โรคไข้เลือดออกเปิดอ่าน
     การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเปิดอ่าน
     การป้องกันโรคจากการมีเพศสัมพันธ์เปิดอ่าน
สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.