สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,280
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง โดย นายอัครชัย อมัติรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอประทาย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคม บ้านบุไท หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสว่าง  
นายอัครชัย อมัติรัตนะ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง  ร่วมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่คำบลทุ่งสว่าง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง  ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  พร้อมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง โดยการนำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง จัดกิจกรรม ทำความสะอาดถนนสาย บ้านเย้ยตะแบง ม.๒-ตำบลกระชอน และกิจกรรมล้างห้องน้ำสาธารณะ ตามโครงการ"โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"
วันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง โดยการนำของนายอัครชัย อมัติรัตนะ  นายกองค์การบริหารส่นตำบลทุ่งสว่าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก  ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
 วันที่ 12  ธันวาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง จัดพิธีรับภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งสว่าง โดยได้รับเกียตริ จาก พ.จ.ท.ทวี  พิมพ์อุบล  นายอำเภอประทาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง เข้าร่วมเวที”เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ขยายฐานรากสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 โดยศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแฮดและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก พร้อมเครือข่ายตำบลสุขภาวะ 40 แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ตําบลเปือยน้อย อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น #วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นลงสู่ฐานรากของชุมชน 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3.เพื่อถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมเด่นของชุมชนท้องถิ่น 4.เพื่อสร้างเครือข่ายต้นแบบในการขับเคลื่อนการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 5.เพื่อสร้างการเรียนรู้และสรุปผลการดาเนินงานเครือข่ายตาบลสุขภาวะ
 วันที่ 12 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนวัดบ้านฝาผนัง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.