สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,311  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักงานปลัด อบต.ทุ่งสว่าง


นางปุริมปรัชญ์ ทศไกร
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.


นายปรัชญา นารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป


นายทองพูน เที่ยงไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวผุสดี สีสมบูรณ์
นิติกร


จ.อ.วิชาญ ปัดกอง
นักพัฒนาชุมชน


พ.จ.ท.ธีรพงษ์ สุวรรณวิชัย
นักทรัพยากรบุคคล


จ.อ.ภูชิตร ทิพโชติ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางวันเพ็ญ ทองรินทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายยุธพล ภูวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาวลลิตตา ผิวผา
คนงานทั่วไป


นายธีรวุฒิ พุทธบุรี
นักการภารโรง


นายพิเชฐ นนตานอก
พนักงานขัยรถ
สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.