สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,444  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

 

ประวัติความเป็นมา
ตำบลทุ่งสว่างแยกออกจากตำบลกระทุ่มราย   มีจำนวน 7 หมู่บ้าน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอประทายและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่มาจากอำเภอบัวใหญ่และอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่หมู่ที่ 1-6 ภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาไทยโคราช ส่วนหมู่ที่ 7 พื้นเพดั้งเดิมอพยพมาจาก อำเภอพยัคภูมิพิสัยและอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ภาษาที่ใช้ในหมู่นี้เป็นภาษาไทยอิสาน ทุ่งสว่างเป็นชื่อหมู่บ้านของตำบลทุ่งสว่างซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 เหตุที่เรียกว่าบ้านทุ่งสว่างเพราะในสมัยก่อนพื้นที่รอบๆหมู่บ้านนี้จะเป็นป่าไม้ทั้งหมดส่วนที่ตั้งหมู่บ้านทุ่งสว่างทุกวันนี้เป็นที่นาหรือที่โล่งแจ้งเมื่อเดินทางเข้าป่าจะรู้สึกมืดครื้มแต่เมื่อเดินทางมาถึงทุ่งดังกล่าวก็จะสว่างจ้าเพราะไม่มีต้นไม้ที่จะบังแสงแดดจึงเรียกติดปากว่า ทุ่งสว่าง มาจนถึงทุกวันนี้ 
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของตำบลทุ่งสว่างทุกหมู่บ้านอยู่บนที่ดอนอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพราะหากินได้ง่ายสะดวกและมีความอุดมสมบูรณ์ การเป็นอยู่เรียบง่าย อยู่กันอย่างเครือญาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่า
 
สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.