สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,330  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

 ๔. สภาพสังคม

๔.๑ การศึกษา
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง มีสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑.โรงเรียนบ้านวังม่วง ๒ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง
๓.โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ๔ โรงเรียนบ้านฝาผนัง
๕ โรงเรียนบ้านโคกล่าม-ขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
๔.๒ สาธารณสุข
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง มีสถานพยาบาล ๑ แห่งคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเย้ยตะแบง
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
สภาพถนนภายในหมู่บ้าน
- ถนนคอนกรีต จำนวน 8 สาย ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 11 กิโลเมตร
- ถนนหินคลุก จำนวน 26 สาย ระยะทาง 6 กิโลเมตร
- ถนนดิน จำนวน 34 สาย ระยะทาง 11 กิโลเมตร
๕.๒ การไฟฟ้า
ครัวเรือนร้อยละ ๑๐๐ มีไฟฟ้าใช้ ได้รับบริการจากการไฟฟ้าอำเภอประทาย
๕.๓ การประปา
ครัวเรือนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้ มีบริการประปาหมู่บ้าน จำนวน ได้แก่
๑ ประปาผิวดินบ้านวังม่วง เขตบริการ บ้านวังม่วง ม.๑
๒ ประปาผิวดินบ้านเย้ยตะแบง เขตบริการ บ้านเย้ยตะแบง ม.๒ บ้านทุ่งสว่าง ม.๔ บ้านตะแบงใหม่สามัคคี ม.๘
๓.ประปาผิวดินบ้านบุไท เขตบริการ บ้านบุไท ม.๕ บ้านขี้เหล็ก ม.๓
๔.ประปาน้ำดิบบ้านฝาผนัง ม.๖ เขตบริการ บ้านฝาผนัง ม.๖
๕.ประปาผิวดินบ้านโคกล่าม เขตบริการ บ้านโคกล่าม ม.๗

สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.